ZÁSADY POUŽÍVANIA SÚBOROV COOKIES

 1. Obchodná spoločnosť Baby-Care, s.r.o. zapísaná v Obchodnom registri Mestského súdu Košice v oddieli Sro, vo vložke číslo 53330/V  ako prevádzkovateľ na účely ochrany osobných údajov používa na tejto webstránke známe koláčiky = súbory cookies. Tie sú použité za účelom merania návštevnosti webu, cielenej reklamy, ako aj za účelom čisto technických náležitostí fungovania webu ako je napr. prispôsobenie zobrazenia webovej stránky baby-care.sk 
 2. A preto cookies na účely ochrany osobných údajov môžeme rozdeliť do dvoch skupín:

  a.) Cookies technického charakteru (meranie návštevnosti webu, zabezpečenie zobrazenia stránky apod.) sú spracovávané na základe oprávneného záujmu prevádzkovateľa.

  b.) Cookies cielenej reklamy spracovávame na základe vášho súhlasu.

 1. Údaje, ktoré prevádzkovateľ takto získa, môžu byť ďalej sprístupnené sprostredkovateľom ako sú Google a Facebook. Webové stránky však môžete používať aj v režime, ktorý neumožňuje zbieranie údajov o správaní návštevníkov webu – a to úpravou vlastných nastavení webového prehliadača. 
 2. Zbieranie údajov o správaní sa návštevníkov na webe (účel cielená reklama) je aktivované na základe odsúhlasenia návštevníkom webu = stlačením tlačidla “Súhlasím”, ktoré nájdete v cookie banneri v spodnej časti webovej stránky. Uvedenému tlačidlu predchádza upozornenie: “Prevádzkovateľ obchodná spoločnosť Baby-Care, s.r.o. zapísaná v Obchodnom registri Mestského súdu Košice v oddieli Sro, vo vložke číslo 53330/V  ako prevádzkovateľ na účely ochrany osobných údajov spracováva na tejto webovej stránke cookies nevyhnutné pre technické fungovanie webových stránok ako aj pre analytické účely a v prípade vášho súhlasu tiež aj pre retargeting (cielená reklama).” Súhlas udeľujete na dobu, ktorá je uvedená v cookie politike pri jednotlivých marketingových cookies. Váš súhlas so zberom údajov na marketingové účely môžete kedykoľvek odvolať a to ak zmeníte nastavenia vami používaného internetového prehliadača.” 
 3. Zhromaždené cookies súbory sú spracovávané hlavne cez služby Google Analytics, prevádzkuje spoločnosť Google Inc., so sídlom 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA
 4. Následne sú spoločnosťou Google Inc. zozbierané údaje spracovávané v súlade so Zásadami ochrany súkromia, viac info 
 5. Vezmite, prosím, na vedomie, že podľa zákona o ochrane osobných údajov máte:
 • právo na prístup, zistenie údajov, aktualizáciu a opravu: Môžete požiadať o podrobnosti ohľadne Údajov, ktoré uchovávame, spolu s kópiou vašich Údajoch a o opravu akýchkoľvek chýb vo vašich Údajoch. 
 • právo na vymazanie a zrušenie („právo na zabudnutie“): Právo požiadať za určitých okolností o vymazanie Údajov. V konkrétnych prípadoch sa môže stať, že nebude možné vymazať niektoré typy Údajov, najmä vtedy, keď máme právny záväzok uchovávať tieto Údaje (napríklad na účely podávania správ pre regulačné úrady), na uplatnenie našich práv a ochranu našich právnych nárokov alebo v prípadoch, keď budete chcieť, aby sme pokračovali v poskytovaní ponuky, a spracovanie Údajov je nevyhnutné na poskytovanie danej ponuky.
 • právo na prenosnosť: Právo na to, aby ste v niektorých prípadoch dostali svoje Údaje v digitálnom formáte alebo aby sa preniesli priamo inému prevádzkovateľovi (tam, kde je to technicky možné).
 • právo namietať:  Právo namietať (na základe vašej konkrétnej situácie) spracúvanie vašich Údajov na základe oprávneného záujmu a/alebo súhlasu, ktorý poskytnete vrátane na účely priameho marketingu. Toto právo môže byť obmedzené na špecifické prípady podľa miestnych právnych predpisov.
 • právo odvolať súhlas: Kedykoľvek môžete odvolať svoj súhlas vo vzťahu k akémukoľvek spracúvaniu Údajov, ktoré sú založené na súhlase. 

 

Cookie typ

Názov

Účel

Doba spracovávania

Cookies tretích strán

Google Analytics

Získanie štatistických informácií

Podľa nastavenia vášho internetovoého prehlidača alebo do odstránenia informácií (napr. Cez delete chache)

Cookies tretích strán

Google Adwords

Identifikácia v rámci reklamnej siete spoločnosti Google, opätovné cielenie reklamy (retargeting)

max. 390 dní

Cookies tretích strán

Facebook

Identifikácia v rámci reklamnej siete spoločnosti Facebook, opätovné cielenie reklamy (retargeting)

180 dní

Cookies tretích strán

Linkedin

Identifikácia v rámci reklamnej siete spoločnosti LinkedIn, opätovné cielenie reklamy (retargeting)

180 dní