Zásady ochrany osobných údajov

Zásady ochrany osobných údajov

Tieto Zásady ochrany osobných údajov vysvetľujú, ktoré osobné údaje bude obchodná spoločnosť Baby-Care, s.r.o., so sídlom Vojvodská 14, 040 01 Košice – mestská časť Juh, IČO: 53 468 538, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Košice I, oddiel: Sro, vložka č.: 53330/V (ďalej len „my“, „nás“, alebo „náš“) ako poskytovateľ aplikácie s názvom „Baby-Care“ zhromažďovať, používať, zdieľať a iným spôsobom spracúvať o jednotlivcoch (ďalej len „vy“), ktorí s nami komunikujú (ďalej len „Údaje“) na našich webových stránkach, aplikáciách (ďalej len „aplikácie“), zariadeniach pripojených k službám alebo iných ponukách (ďalej len „Ponuka“ alebo „Ponuky“). 

V týchto Zásadách ochrany osobných údajov sa pod pojmom Prevádzkovateľ (ďalej len „Prevádzkovateľ“) vašich Údajov rozumie spoločnosť, ktorá rozhoduje o účeloch a spôsoboch spracúvania týchto Údajov.

Podmienky vyjadrenia vášho súhlasu, alebo vyjadrenia vášho nesúhlasu so spracovávaním osobných údajov, podrobnejšie upravuje nami zverejnený dokument Všeobecné obchodné podmienky aplikácie Baby-Care.

OBSAH 

 • Rozsah týchto zásad ochrany osobných údajov
 • Zhromažďované údaje
 • Ako údaje používame
 • Zdieľanie údajov a ich sprístupnenie
 • Uchovávanie údajov
 • Súbory cookie a iné technické informácie
 • Sťažnosti
 • Požiadavky týkajúce sa individuálnych práv
 • Oznámenie týkajúce sa aktualizácií
 • Ako nás kontaktovať

 

Rozsah týchto zásad ochrany osobných údajov 

Tieto zásady ochrany osobných údajov si prečítajte pozorne. Vysvetľujú, aké typy Údajov o vás môžeme zhromažďovať, účely, na ktoré ich budeme zhromažďovať, a spôsoby, ktorými ich budeme zhromažďovať, a (v príslušných prípadoch) právny základ na toto zhromažďovanie, ako aj informácie   o uchovávaní údajov, vaše práva a spôsoby, ako nás môžete kontaktovať. Zásady ochrany osobných údajov pokrývajú naše online aj offline aktivity súvisiace so spracovaním údajov vrátane Údajov, ktoré zhromažďujeme prostredníctvom našich ponúk, ktoré sú a budú smerované k vám.

Ide napríklad o digitálne služby ako sú:

Naše webové stránky vrátane aktivít vykonávaných prostredníctvom našich webových stránok (napr. prieskumy, výskumné štúdie, propagačné akcie, súťaže, prihlásenie na odber newsletterov a pod.)

Mobilné aplikácie vrátane aktivít vykonávaných prostredníctvom našich aplikácií (napr. aktivity uvedené na našich webových stránkach)

Služby predplatného alebo iné služby, ktoré je možné zaradiť medzi tzv. streamovacie služby ponúkané nami zákazníkom, prípadne služby, v rámci ktorých získavate obsah prostredníctvom našich webových stránok

Naše stránky/účty/kanály (tzv. fanpage) na sociálnych sieťach tretích strán (napr. Facebook, Instagram, Twitter)

Ide napríklad aj o offline služby ako sú:

Podujatia, ktorých sa zúčastníte ako zákazník alebo hosť, nie však v rámci obchodnej činnosti (napr. podujatia influencerov, marketingové podujatia)

Upozorňujeme, že môžeme spájať Údaje, ktoré zhromaždíme z jedného zdroja (napríklad z webovej stránky), s Údajmi, ktoré získame z iného zdroja (napríklad z mobilnej aplikácie) vrátane Údajov zhromaždených niektorou z našich spoločností alebo treťou stranou (ako je podrobnejšie popísané nižšie). Vezmite tiež na vedomie, že naše Offline Služby môžu zahŕňať vašu interakciu s našimi Digitálnymi Službami a naopak. Niektoré Ponuky  (napríklad niektoré značkové zábavné parky, online obchody a nákupy v aplikáciách) nie sú prevádzkované nami, ale držiteľmi licencií alebo obchodmi s aplikáciami tretej strany. Akékoľvek spracúvanie vašich osobných údajov týmito držiteľmi licencií alebo obchodmi s aplikáciami nie je predmetom týchto Zásad ochrany osobných údajov. Pozorne si skontrolujte, či príslušné podmienky používania odkazujú na ďalšie spoločnosti.

Zhromažďované údaje 

Zhromažďujeme, používame, zdieľame a iným spôsobom spracúvame nasledujúce kategórie Údajov:

Údaje, ktoré môžeme od vás zhromaždiť:

 • Údaje o registrácii, účte a prihlásenívrátane údajov o vás v čase registrácie alebo prihlásení na používanie jednej z našich ponúk (ako napríklad meno, používateľské meno, heslo, e-mail, kontaktné údaje, dátum narodenia alebo vek, záujem o náš obsah a podobne.
 • Údaje o vašom nákupevrátane relevantných platobných údajov (napríklad údajov o kreditnej karte a fakturačných údajov). Môžeme tiež spracúvať Údaje o uplatnení prípadných odmien alebo reklamných akcií, histórii platieb a o akýchkoľvek zmeškaných platbách.
 • Údaje o vašom používaní alebo účasti na našich ponukách vrátane údajov o tom, či ste si otvorili e-mail, ktorý sme vám poslali, ako pracujete s digitálnymi službami (vrátane ľubovoľného účtu, ktorý používate), obsah, ktorý ste si zobrazili alebo uverejnili, reklamy, s ktorými ste mali nejakú interakciu, vaše preferencie a záujmy, ako aj používanie rôznych funkcií, programov, služieb a obsahu, ktorý je k dispozícii v digitálnej službe alebo inej ponuke.
 • Účasť v propagačných akciách, súťažiach, losovaniach alebo výzvach na konanie vrátane obrázkov, videí a textu.
 • Údaje o vašich aktivitách na sociálnych médiách vrátane vašich interakcií s našimi fanúšikovskými stránkami/kanálmi/účtami v komunitách a fórach tretích strán a na stránkach, v službách, doplnkoch a aplikáciách sociálnych médií (ďalej len „stránky sociálnych médií“). To môže zahŕňať príspevky, vaše lajky a iný obsah generovaný používateľom, ktorý poskytnete, ako aj detaily o vás, ako napríklad vaše meno, ID používateľa, profilovú fotografiu, dátum narodenia, a ak nám to povolíte, aj zoznam priateľov a ľudí, ktorých sledujete. Poskytnutím týchto Údajov alebo inou interakciou s našimi ponukami prostredníctvom stránok sociálnych médií vyjadrujete súhlas s tým, že budeme používať Údaje zo stránok sociálnych médií v súlade s týmito zásadami ochrany osobných údajov. Informácie o tom, ako si môžete prispôsobiť svoje nastavenia ochrany osobných údajov na stránkach sociálnych médií a ako tieto stránky sociálnych médií používajú vaše osobné údaje a obsah, nájdete v ich príručkách na ochranu osobných údajov, zásadách ochrany osobných údajov a podmienkach používania.
 • Údaje zdieľané v ponuke alebo vo verejných prípadne súkromných fórach spoločnostivrátane lokalít, kde zdieľate fotky, listy, videá alebo komentáre. Pri niektorých ponukách môžete mať možnosť komunikovať s inými používateľmi, a to aj prostredníctvom textových alebo četových funkcií. V závislosti od vašich nastavení ochrany osobných údajov sa tieto Údaje alebo obsah, ako aj vaše používateľské meno, môžu zverejniť na internete alebo v rámci komunity používateľov. Nedokážeme zabrániť ďalšiemu používaniu týchto Údajov po tom, ako sa stali verejnými. Prečítajte si zásady ochrany osobných údajov konkrétneho fóra, kde nájdete ďalšie informácie o tom, ako sa zaobchádza s vašimi Údajmi. 
 • Údaje o vašej polohe vrátane údajov, ktoré môžu byť odvodené z vášho zariadenia (ako napríklad IP adresa alebo predvoľba krajiny), interakcií vášho zariadenia s našimi digitálnymi službami alebo na základe vášho súhlasu, Údajov o presnej polohe vášho zariadenia (ako napríklad geolokácia prostredníctvom mobilných zariadení).
 • Údaje o podujatiach vrátane obrázkov a klipov, či už zaznamenaných prostredníctvom kiosku alebo iným spôsobom nami alebo treťou stranou v našom mene, a iných Údajov súvisiacich s organizáciou a riadením podujatia, ako sú napríklad potravinové alergie a iné individuálne požiadavky. 
 • Technické Údaje / Údaje o používaní z vášho zariadenia vrátane typu zariadenia, prehliadača, jedinečného identifikátora zariadenia, adresy MAC, operačného systému, poskytovateľa internetu, identifikátora mobilného zariadenia, identifikátora mobilných reklám, identifikátora pripojených zariadení (vrátane identifikátora pripojenej televízie), IP adresy, sieťových atribútov, atribútov a nastavení televízneho zariadenia a aplikácie, ako aj ďalších atribútov a nastavení zariadenia a prehliadača. 
 • Údaje o vašich zákazníckych otázkachvrátane Údajov, keď nás kontaktujete prostredníctvom jednej z našich e-mailových adries, správ, stránok sociálnych médií a call centier, kde hovory môžu byť zaznamenávané.

 Údaje, ktoré môžeme o vás zhromažďovať z iných zdrojov vrátane od priateľov:

Údaje z iných zdrojov:

Príležitostne môžeme spájať Údaje s inými online údajmi, ktoré legálne získame, vrátane údajov o používaní, ktoré sa týkajú vašich interakcií s inými webovými stránkami, online reklamami a médiami. Údaje taktiež dopĺňame alebo spájame s Údajmi z rôznych iných zdrojov alebo so záznamami mimo našej spoločnosti vrátane poskytovateľov údajov tretích strán, ktorí nám poskytujú napríklad Údaje o obsahu a reklamách, s ktorými vykonávate interakciu. Môžeme dostávať Údaje od tretích strán, u ktorých máte predplatné zahŕňajúce prístup k nášmu obsahu alebo službám.

Ako údaje používame

Údaje môžeme používať na účely popísané v týchto zásadách ochrany osobných údajov alebo iným  spôsobom, ktorý bude zverejnený v čase ich zhromažďovania. Nižšie je vysvetlenie rôznych našich účelov, akýchkoľvek činností súvisiacich so spracúvaním, ktoré si podľa nášho názoru môžu vyžadovať ďalšie vysvetlenie, a podľa potreby aj „právny základ“, o ktorý sa opierame pri spracúvaní vašich Údajov. 

Vezmite na vedomie, že hoci Údaje je možné spracúvať na viac ako jeden účel (napríklad Údaje, ktoré získame pri poskytovaní našich ponúk, sa môžu použiť aj na zlepšenie a rozvoj konkrétnej ponuky a/alebo na marketing a prispôsobené reklamy), neznamená to, že všetky účely alebo činnosti spracovania uvedené nižšie sa budú nevyhnutne používať vo všetkých prípadoch . Naše konkrétne používanie vašich Údajov bude závisieť od ponuky, ktorú využijete, a na spôsobe vašej interakcie s nami vrátane povolenia, ktoré nám udelíte (napríklad či súhlasíte, alebo nesúhlasíte s niektorým použitím, ako je napríklad priamy marketing), a od ďalších možností, ktoré si uplatníte vo vzťahu k nášmu spracúvaniu vašich Údajov (či sa napríklad rozhodnete vyjadriť výslovný nesúhlas, keď je to ponúknuté).

Poskytovanie našich ponúk

Vaše Údaje môžeme používať na účely zriadenia vášho účtu u nás, vašej registrácie v aplikácii, umožnenie platby za ponuku, poskytovanie ponuky, umožnenie účasti v reklamných akciách, súťažiach, losovaniach, alebo pri riešení problémov s ponukou či aplikáciou. To môže zahŕňať vynútenie príslušných podmienok a ustanovení (napr. pre naše služby predplatného, obmedzenia počtu zariadení a zobrazenie správneho obsahu na základe polohy) a optimalizáciu doručovania ponuky do každého konkrétneho zariadenia, ktoré sa používa na prístup k ponuke, alebo k aplikácii.

Zdieľanie údajov a ich sprístupnenie 

Poskytovatelia služieb tretích strán a dodávatelia.

Naši prípadní zástupcovia a zmluvní dodávatelia môžu mať prístup k Údajom jedine v takom rozsahu, ktorý im pomáha poskytovať služby určené pre nás, vrátane, nie však výhradne, vybavovania, tvorby, udržiavania, hosťovania a doručovania našich ponúk, vykonávania marketingových aktivít, poskytovania IT služieb a zabezpečenia, spravovania platieb, vybavovania e-mailov a objednávok, spravovania propagačných akcií, súťaží, losovaní, vykonávania výskumu, merania a analýz, odvodzovania prehľadov alebo poskytovania služieb zákazníkom. V prípade, ak budeme zdieľať osobné údaje s tretími stranami na ich vlastné marketingové účely, bez výnimky vám poskytneme možnosť vyjadriť výslovný súhlas alebo nesúhlasiť s takýmto používaním vašich údajov (v súlade s príslušnými právnymi predpismi) a to buď v okamihu zhromažďovania v rámci digitálnej služby, alebo prostredníctvom mechanizmu možnosti výberu uvedeného v týchto zásadách ochrany osobných údajov.

Prepojené stránky sociálnych médií tretích strán.

Niektoré naše digitálne služby môžu obsahovať prepojenia na iné stránky vrátane stránok sociálnych médií na účely interakcie so zákazníkmi a na marketingové účely. Návštevníci by si mali prečítať zásady ochrany osobných údajov a podmienky iných stránok predtým, ako odošlú svoje osobné údaje, pretože nemáme žiadnu kontrolu nad osobnými údajmi, ktoré sú odosielané alebo zhromažďované týmito tretími stranami.

Partneri tretích strán.

Niekedy môžeme ponúkať digitálne služby a offline služby (napríklad súťaže, lotérie, propagačné akcie, aplikácie alebo integrácie so stránkami sociálnych médií), ktoré sú sponzorované alebo označované spoločne s určenými tretími stranami. Z dôvodu týchto vzťahov od vás tieto tretie strany môžu počas aktivít zhromažďovať a získavať osobné údaje. Nemáme pod kontrolou zhromažďovanie a používanie osobných údajov týmito tretími stranami. Odporúčame, aby ste si prečítali ich zásady ochrany osobných údajov, kde sa dozviete viac o ich postupoch predtým, ako poskytnete údaje prostredníctvom sponzorovaného alebo spoločne označeného obsahu alebo programov. 

Poskytovatelia reklamných technológií.

Určité Údaje môžeme zdieľať s tretími stranami (napríklad inými spoločnosťami, predajcami, výskumnými organizáciami, zadávateľmi reklamy, reklamnými agentúrami, reklamnými sieťami a platformami, databázami účastníkov, vydavateľmi a neziskovými organizáciami) na všeobecné spracovanie v hašovanej forme alebo vo forme bez možnosti identifikácie, aby vám mohli poskytovať reklamu na základe vašich záujmov, čo v príslušných prípadoch zahŕňa zadávanie ponúk v reálnom čase. V niektorých prípadoch môžeme tiež zdieľať údaje o segmentoch alebo vlastných cieľových skupinách s tretími stranami na marketingové účely.

Ostatné tretie strany.

V prípade pravdepodobnej zmeny kontroly nad podnikom (alebo časťou podniku), ako je napríklad predaj, fúzia a akvizícia, alebo inej transakcie, prípadne ako súčasť bankrotu či reorganizácie podniku, môžeme zdieľať vaše Údaje so stranami záujemcov, čo môže byť súčasť hĺbkovej analýzy podniku s novými alebo potenciálnymi majiteľmi a ich príslušnými odbornými poradcami. Takéto zdieľanie však za daných okolností prebehne za striktného dodržania príslušných právnych predpisov.

Orgány presadzovania práva a úrady.

V nevyhnutných prípadoch sprístupníme Údaje na účely prevencie, vyšetrovania alebo trestného stíhania kriminálnych aktivít, ako aj v reakcii na právny proces, napríklad v reakcii na súdny príkaz alebo predvolanie na súd alebo v reakcii na požiadavku regulačného úradu, štátneho úradu alebo orgánov presadzovania práva. Tieto Údaje  môžeme tiež sprístupniť tretím stranám: (i) v spojitosti s činnosťami zameranými na prevenciu podvodov, (ii) v prípadoch, keď sme presvedčení, že je to nevyhnutné na vyšetrovanie, prevenciu alebo konanie vo vzťahu ku kriminálnym aktivitám, (iii) v situáciách, ktoré môžu zahŕňať porušenia našich podmienok používania alebo iných pravidiel, (iv) na ochranu našich práv, ako aj práv a bezpečnosti iných a (v) v iných prípadoch vyžadovaných právnymi predpismi.

Verejné fóra.

Ak uverejníte alebo zdieľate Údaje počas interakcie prostredníctvom našich digitálnych služieb alebo prostredníctvom stránky sociálnych médií, v závislosti od povahy služby alebo vašich nastavení ochrany osobných údajov sa tieto Údaje môžu stať verejnými a potom už nemôžeme zabrániť ďalšiemu používaniu alebo zdieľaniu týchto Údajov.

Uchovávanie údajov

Vaše Údaje budeme uchovávať iba tak dlho, ako je to nevyhnutné na účely popísané v týchto Zásadách ochrany osobných údajov. To znamená, že obdobie uchovávania Údajov sa bude líšiť podľa typu informácií a účelu, pre ktorý sme Údaje zhromaždili.  Niektoré Údaje súvisiace s poskytovaním našich ponúk sa napríklad budú uchovávať niekoľko rokov, aby sa dosiahol súlad s rôznymi právnymi záväzkami súvisiacimi s financiami a daňami. Máme striktné interné zásady uchovávania údajov, ktoré stanovujú  obdobie uchovávania, a to vždy v súlade s príslušnými právnymi predpismi. Po uplynutí obdobia uchovávania sa údaje bezpečne vymažú oprávnenou osobou, pokiaľ nebudú nevyhnuté na stanovenie, uplatňovanie alebo ochranu právnych nárokov. Ak chcete získať ďalšie informácie týkajúce sa príslušných období uchovávania, obráťte sa na nás spôsobmi uvedenými nižšie.

Súbory cookie a iné technické informácie 

Môžeme používať súbory cookie alebo podobné technológie, na (i) poskytovanie, vývoj, udržiavanie, prispôsobovanie, ochranu a zlepšovanie našich digitálnych služieb a ich obsahu, (ii) vykonávanie analýz vrátane analýzy a tvorbu zostáv o používaní a výkone našich digitálnych služieb a akýchkoľvek reklám zobrazovaných alebo poskytovaných prostredníctvom týchto služieb, (iii) ochranu pred podvodmi a inými nezákonnými činnosťami, ich identifikáciu a zabránenie týmto činnostiam, (iv) vytváranie agregovaných údajov o skupinách alebo kategóriách našich používateľov (vrátane cieľových skupín pre reklamy) a (v) pre nás, našich partnerov a poskytovateľov služieb tretích strán na doručovanie, cielenie, ponúkanie, prezentovanie alebo personalizovanie reklám súvisiacich s našimi ponukami alebo ponukami našich klientov a partnerov (vrátane obmedzovania toho, ako často sa vám reklama bude zobrazovať).

Nastavenia prehliadača.

Svoj prehliadač môžete nastaviť tak, aby odmietal súbory cookie od nás alebo z akejkoľvek inej webovej stránky. Ovládanie súborov cookie cez ovládače v prehliadači nemusí obmedziť naše používanie iných technológií. Ďalšie informácie nájdete v nastaveniach svojho prehliadača. Vezmite na vedomie, že blokovanie súborov cookie alebo podobných technológií môže zabrániť v prístupe k niektorému obsahu, ktorý poskytujeme, alebo k funkciám digitálnych služieb. 

Požiadavky týkajúce sa individuálnych práv

Za určitých podmienok a okolností máte právo požiadať nás o splnenie niektorých z nasledujúcich požiadaviek. Predtým vás môžeme požiadať o dôkaz o vašej totožnosti alebo o iné dodatočné informácie.

 • Právo na prístup, zistenie údajov, aktualizáciu a opravu: Môžete požiadať o podrobnosti ohľadne Údajov, ktoré uchovávame, spolu s kópiou vašich Údajoch a o opravu akýchkoľvek chýb vo vašich Údajoch. 
 • Právo na vymazanie a zrušenie („právo na zabudnutie“): Právo požiadať za určitých okolností o vymazanie Údajov. V konkrétnych prípadoch sa môže stať, že nebude možné vymazať niektoré typy Údajov, najmä vtedy, keď máme právny záväzok uchovávať tieto Údaje (napríklad na účely podávania správ pre regulačné úrady), na uplatnenie našich práv a ochranu našich právnych nárokov alebo v prípadoch, keď budete chcieť, aby sme pokračovali v poskytovaní ponuky, a spracovanie Údajov je nevyhnutné na poskytovanie danej ponuky.
 • Právo na prenosnosť: Právo na to, aby ste v niektorých prípadoch dostali svoje Údaje v digitálnom formáte alebo aby sa preniesli priamo inému prevádzkovateľovi (tam, kde je to technicky možné).
 • Právo namietať:  Právo namietať (na základe vašej konkrétnej situácie) spracúvanie vašich Údajov na základe oprávneného záujmu a/alebo súhlasu, ktorý poskytnete vrátane na účely priameho marketingu. Toto právo môže byť obmedzené na špecifické prípady podľa miestnych právnych predpisov.
 • Právo odvolať súhlas: Kedykoľvek môžete odvolať svoj súhlas vo vzťahu k akémukoľvek spracúvaniu Údajov, ktoré sú založené na súhlase. 

Všetky požiadavky na uplatnenie týchto práv posúdime individuálne. Môžu existovať okolnosti, pri ktorých nie je od nás zákonom vyžadované, aby sme konali v súlade s požiadavkou z dôvodu príslušných výnimiek uvedených v príslušných právnych predpisov na ochranu osobných údajov. V niektorých prípadoch to môže znamenať, že si budeme môcť ponechať vaše Údaje aj v prípade, že odvoláte svoj súhlas. Vždy však striktne s príslušnými právnymi predpismi.

Oznámenie týkajúce sa aktualizácií 

Tieto zásady ochrany osobných údajov môžeme z času na čas aktualizovať. O akýchkoľvek významných zmenách vás budeme informovať prostredníctvom oznámenia na našich stránkach. Odporúčame, aby ste sa sem pravidelne vracali a prečítali si tieto zásady ochrany osobných údajov, vďaka čomu budete mať aktuálne informácie.

Ako nás kontaktovať 

Ak máte nejaké otázky o týchto Zásadách ochrany osobných údajov, môžete nás kontaktovať cez našu Zodpovednú osobu pre ochranu osobných údajov na emailovej adrese info@baby-care.sk, prípadne   na adrese Vojvodská 14, 040 01 Košice – mestská časť Juh.

Dátum nadobudnutia účinnosti: 1.1.2023