Silvia
Nováková

Vzdelanie

Iné:

Test kresby postavy, test ruky, Jacobsonova svalová relaxácia, krízová intervencia, kognitívno-behaviorálna intervencia a iné. 

Silvia miluje kreatívnu tvorbu z rôznych materiálov pre rodičov, rada sa stretáva s kamarátmi i kamarátkami a rodinou pri dobrom jedle. Najviac času trávi so svojím manželom a synom.

Vyštudovaná psychologička a poradkyňa, aktuálne mama na plný úväzok. V mobilnej aplikácii Baby-Care prináša témy z detskej vývinovej psychológie. Vysvetlí vám, čo je detský vzdor a ako ho zvládnuť. Pomôže vám pripraviť vaše prvorodené dieťa na narodenie súrodenca. Poradí, ako vaše dieťa postupne začleniť do kolektívu a celkovo do spoločnosti. 

Silvia pracovala 6 rokov v psychologických poradniach (CPPPaP), kde ju okrem väčších detí  navštevovalo stále viac detí, ktoré mali menej ako 5 rokov. Potrebovala nájsť spôsob, ako vstúpiť do ich sveta. Absolvovala vzdelávanie v rámci terapie hrou a filiálnej terapie, ktoré sú založené na najprirodzenejšom komunikačnom nástroji detí – na hre. 

Všimla si, že rodičia sú zavalení množstvom informácií o výchove detí a rodičovstve, a preto je náročné vybrať si tie relevantné a vedecky potvrdené. Chcela podporiť a posilniť mamy a otcov v ich rolách, aby sa cítili istejší. V krásnom vzťahu rodič – dieťa dochádza k mnohým nedorozumeniam, preto učí rodičov, ako lepšie rozumieť svojim deťom, ako budovať hlbšie, pevnejšie vzťahy. 

V roku 2016 odštartovala svoj projekt odetoch.sk, o rok neskôr stretnutia pre rodičov Na káve so psychologičkou. Vo vysielaniach na sociálnej sieti Facebook, na online aj osobných stretnutiach, vo svojich e-knihách aj audionahrávkach si kladie za cieľ priniesť rodičom zrozumiteľné informácie o psychologickom vývine detí, posilniť ich sebadôveru a odovzdať im praktické rady do bežného života. 

Silvia je zástankyňou celoživotného vzdelávania a rozvíjania poradenských zručností na poskytovanie odbornej a kvalitnej starostlivosti pre deti a rodičov, ktorí jej služby vyhľadávajú. Svoju prácu vykonáva pod pravidelnou supervíziou. Poskytuje služby aj v maďarskom jazyku.