Mgr. Jiřina
Novotná

​Vzdelanie

Podporujem tehotné ženy, ktoré chcú ísť k pôrodu sebavedome a nechcú nič nechať na náhodu. Všetko totiž začína u informovanej ženy. Na svojich profiloch www.eporod.cz a @porodapravo zdieľam informácie ohľadom práva pri pôrode nielen z pohľadu ženy a matky, ale aj advokátky.

Snažím sa podporiť nielen samotné ženy, ale aj ich sprievod k pôrodu. Aby vedela, na čo všetko má nárok, právo a na čo rozhodne nepristúpiť. Potom môže žena rodiť s vedomím, že je o ňu náležite postarané.

KTO SOM A PREČO TO ROBÍM?
Práva žien vnímam veľmi silne už od malička. Možno preto som sa stala advokátkou. Po vyštudovaní Právnickej fakulty Masarykovej univerzity v Brne a po absolvovaní advokátskych skúšok som si založila vlastnú advokátsku prax.

Po tom, čo som sama prežila tehotenstvo aj pôrod, začala som sa o problematiku práv v pôrodníctve ešte viac zaujímať. A nestačila som sa diviť.

Videla som nekvalitný prístup k tehotným ženám, ktoré si neboli vôbec isté vo svojich právach. Navyše dostávali iba čiastočné a neúplné informácie. Často s nimi bolo manipulované.

Ako advokátka vidím tieto veci viac v súvislostiach a dokážem lepšie rozpoznať, kedy dochádza k porušovaniu práv, neoprávneným zásahom alebo postupom, ktoré nie sú lege artis.

Po preštudovaní zákonov, vyhlášok, odporúčaní (WHO) a množstva ďalších informácií je zrejmé, že naše pôrodníctvo potrebuje ešte veľmi veľkú zmenu, aby boli rešpektované práva žien, a tie tak mohli potom rodiť maximálne bezpečne.

Spoľahnúť sa môžete na to, že bez obalu dokážem jasne a stručne oznámiť a vysvetliť citlivé témy. Mám individuálny prístup vychádzajúci z osobnej skúsenosti a tiež z mojej špecializácie na právo v pôrodníctve.

Pôrod vnímam ako jednu z najvýznamnejších a najdôležitejších vecí, pretože záleží na tom, ako sa rodíme.