Mgr. Jana
Kováčová

​Vzdelanie

Logopedička, manželka a mama, ktorá v rodine našla zmysel života a v práci naplnenie. Pochádza z malej dedinky v okrese Prievidza. Študovala logopédiu na Katedre logopédie v Bratislave a po škole sa venovala nadobúdaniu praxe vo Vysokošpecializovanom odbornom ústave pre deti s poruchami reči a učenia Dialóg v Bratislave.

Špecializuje sa predovšetkým na ranú intervenciu – prácu s deťmi v najmladšom veku a deťmi v predškolskom veku. Materstvo ju zároveň učí pozerať sa na deti a prácu s nimi aj z pohľadu rodiča, ktorý je neoddeliteľnou súčasťou logopedickej intervencie.

Vie, že je nesmierne dôležité pestovať si s dieťaťom vzťah a budovať vzájomnú a rešpektujúcu komunikáciu. Práve kvalitná komunikácia rodiča s dieťatkom v úplných začiatkoch vývinu je dôležitou štartovacou čiarou, aby sa tento cieľ naplnil.

Dieťatko komunikuje oveľa skôr, ako prídu prvé slová a a nie je jedno, ako sa s dieťatkom rozprávame. Aj malé zmeny v komunikácii s najmenšími dokážu veľké veci.

Je dôležité vyhľadávať kvalitné zdroje informácií a vybrať si to, čo nás i dieťatko posunie vpred. I preto sa rozhodla zapojiť do projektu Baby-Care, v ktorom sprostredkúva informácie o vývine reči dieťaťa a praktických tipoch, ako reč vhodne stimulovať.