Mgr.art. Anna
Kališová

​Vzdelanie

Mgr.art. Anna Kališová sa noseniu detí venuje už 9 rokov. Svoju prvú dcérku začala nosiť už pred 15 rokmi, no až pri druhom synčekovi úplne prepadla láske k noseniu. 

Pri poradenstvách nosenia sa okrem správneho výberu nosiacej pomôcky zameriava aj na zdravé nosenie z pohľadu nosiacej osoby. Ako bývalá tanečnica a pedagóg tanca čerpá z bohatých skúseností z práce s telom, no predovšetkým sú to vedomosti získané na VŠMU, v oblasti fyzioterapie, anatómie, ale aj psychológie. Bohaté skúsenosti pri nosení jej pomáhajú pri práci poradkyne.  

Aj keď ako poradkyňa nosenia sa mamičkám venuje už niekoľko rokov, až teraz si splnila svoj sen a založila Školu nosenia, v ktorej školí nové poradkyne nosenia a rovnako aj spolupracuje s ďalšími organizáciami a jednotlivcami, ktorí poskytujú starostlivosť rodičom a ich bábätkám. 

Naďalej sa vo voľnom čase vzdeláva v oblastiach budovania bezpečnej vzťahovej väzby, dojčenia a fyzioterapie, aby mohla byť rodičom čo najlepšou podporou v tom najnáročnejšom a najzraniteľnejšom období – v tehotenstve, po pôrode a počas starostlivosti o bábätko.

Ako vyštudovaný pedagóg tanca vedie aj kurzy tanca s bábätkom v šatke, počas ktorých sa venuje aj poradenstvu nosenia. 

Škola nosenia okrem podporných stretnutí rodičov v regiónoch a poskytovaniu poradenstva osobne aj online, organizuje aj celoslovenské akcie zamerané na podporu nosenia a šíreniu osvety o ergonomickom nosení detí.

Ich mottom je: Naviažte si šťastie.