Bc. Kristýna
Zdráhalová

​Vzdelanie

Kurzy

Kristýna Zdráhalová je detská fyzioterapeutka, ktorej cieľom je čo najprirodzenejším spôsobom sprevádzať bábätká ich motorickým vývojom.

Od roku 2015 pôsobí v krajskej nemocnici v Ústí nad Labem na Neonatologickej klinike a Detskej klinike. V rámci jej práce v nemocnici sa pravidelne zúčastňuje NORA seminárov, kde sa medziodborovo konzultujú rôzne hendikepované deti a hľadá sa pre nich naprieč odbormi vhodná nadväzujúca terapia. Okrem toho vedie prax pre študentov fyzioterapie na detskom oddelení.

Pravidelne sa vzdeláva v odbore a sleduje nové trendy. Za najväčší prielom vo svojej praxi považuje úspešné absolvovanie kurzu Vojtovej metódy v RL-Corpus v Olomouci. Vojtovu metódu považuje za zázrak a informácie získané v kurze jej dali obrovské množstvo znalostí ako teoretických, tak praktických. V praxi ďalej využíva metódu Akrálna koaktivačná terapia (ACT) pre dojčatá a batoľatá, kedy sa jednoduchými a prirodzenými cvikmi zlepšujú pohybové schopnosti bábätka. Dokáže vyhodnotiť prípadnú deformitu hlavičky a poradiť vám riešenie.

Na svojich sociálnych sieťach (Fyzio Kristý) sa snaží informovať a edukovať rodičov o vývoji bábätka a ako ho môžu ovplyvniť. Snaží sa o osvetu, kedy prevencia predchádza už komplikovanejšiemu riešeniu problémov s vývojom.