Alexandra
Ragas

​Vzdelanie

Certifikovaná

Terapeutka

Ďalšie absolvované semináre

Pedagogička, certifikovaná poradkyňa psychomotorického vývinu, mama dvoch už takmer dospelých detí a večná študentka. V Baby Care vám poradí, aké aktivity, hry a hračky sú pre bábätko v danom vývinovom období vhodné na jeho vyvážený rozvoj. Spôsob starostlivosti, ktorý prinesie vášmu bábätku možnosť využiť jeho vývinový potenciál a vám pochopiť jeho vývinové potreby.

Saša Ragas je autorkou projektu Baby Balance, ktorý sa venuje poradenstvu rodičom a práci s deťmi od narodenia do ukončených 3 rokov. Metodika Baby Balance kladie dôraz na prevenciu a komplexný rozvoj dieťaťa. Dáva návod na vytvorenie pevného základu pre všetky vývinové zložky tak, aby mohlo dieťa na tomto základe vyvážene rásť následne po celý svoj život. Projekt Balance Balance už oslovil nespočetne veľa rodičov po celom Slovensku a spolu s tímom odborníkov stále rozširuje svoje poznanie, odbornosť a rozsah poskytovaného poradenstva. Vzdeláva nastávajúcich rodičov, aby sa mohli pripraviť na príchod bábätka a byť mu oporou od jeho prvého nádychu. Ďalšími súčasťami projektu sú napr. masáže bábätiek, poradenstvo v oblasti výchovy a komunikácie s dieťaťom.